Log in


<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
 • 21 May 2022 2:43 PM | Anonymous

  வேர்டல்: தமிழ்

  ப்ரீத்தி சிவசங்கர் மற்றும் ஸ்ருதி சிவசங்கர் 

  வேர்டல்: இது மொழி சார்ந்த விளையாட்டு. இந்த “வார்த்தை விளையாட்டு” அலை, நம் நாட்டையும் நம் உலகத்தையும் ஆக்கிறமித்துக் கொண்டுள்ளது. இந்த கட்டுரையில்,  வேர்டலை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாம் ஆராய்வோம். நாம் ஏன் வேர்டலின் மாயவலைக்குள் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதைபற்றி படித்து அனுபவியுங்கள்!

  வேர்டல் மிக பிரபலமானதற்க்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. வேர்டலை சுலபமாக புரிந்து  விளையாடலாம். உலகளாவிய மக்களுக்கு பிடிக்கும். எளிமையாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இறுதியாக, வேர்டல் மூளையின் தர்க்கம் மற்றும் மொழி சார்ந்த பகுதிகளை ஊக்குவிக்கின்றது. இதனால் ‘டோபமைன்’ ஹார்மோன் ஊக்குவிப்பு, மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறது.

  வெர்டல் மொழி ஆற்றலை முன்னேற்றுகின்றது என்று ஆசிரியர்களும், மொழி  ஆராய்ச்சியாளர்களும் கூறுகின்றனர். மேலும், வேர்டல் மக்களுக்காக புதிய வார்த்தைகளை அறிமுகபடுத்துகின்றது. அதனால் வேர்டல் மொழியின் ஆற்றலை முன்னேற்றுகிறது.

  மக்களுக்கு வேர்டல் மீது மிகுந்த நாட்டம் ஏன்? வேர்டல் மூளையின் தர்க்கம் மற்றும் மொழி சார்ந்த பகுதிகளை ஊக்குவிக்கிறது. நாம் வேர்டலில் வார்த்தையை தினமும் கண்டுபிடித்தவுடன், மூளையில் ‘டோப்பமின்’ என்னும் ரசாயனம் நமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றது. வேர்டல் சூதாட்டம் போல் இல்லை, ஏனென்றால் வார்த்தையை கண்டுபிடிப்பதற்கு பரிசு இல்லை. மற்றும் தினமும் ஒரு முறை தான் விளையாட முடியும்.  வேர்டலை உருவாக்கியவர் கூட, "ஒரு நாளைக்கு மூன்று நிமிடங்களுக்கு மேல் எடுக்காது" என்று கூறுகிறார். அதேசமயம் வேர்டலின் நாட்டத்திற்கு காரணம் 'பற்றாக்குறைக் கோட்பாடு' என்கின்றனர்: பொருட்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது மக்கள் அதற்க்காக ஏங்குவார்கள்.வேர்டல் எல்லோருக்கும் மிகவும் பிடிக்கின்றது. அது நல்லதா கெட்டதா? நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள்!◾️

  Wordle

  Preethi Sivashankar and Shruti Sivashankar

  Wordle: The language-based sensation that’s sweeping the nation and taking the world by storm. In this article we will investigate everything you need to know about Wordle; what it is, its popularity, how it helps you learn a language, similar games, and whether Wordle is addictive. Stick with us to find the answers to all these questions! 

  There are many reasons why Wordle is so popular. It’s easy to understand and play, it appeals to a worldwide audience, and can very easily be shared. Finally, while playing Wordle, the language and logic parts of the brain are activated. This activation releases dopamine, which is a hormone that is associated with happiness.

  People think Wordle is a rewarding way to learn new words. English teachers also agree that Wordle keeps their students excited to learn new words. Experts from Chicago think it can help improve your context understanding by teaching you new words and new ways to find them. In short, Wordle helps you improve your language by keeping people interested in learning vocabulary, and improving your context skills. 

  Is Wordle addictive? Some people say it is addictive because Wordle activates both the language and logic parts of the brain. So, when you get the day’s Wordle correct, you feel happy because of a chemical in your brain. You could say it is not addictive because you can’t play endlessly, and it is not like gambling because there is no money involved. Even the maker of Wordle (Josh Wardle) says it is not meant to take up more than three minutes a day. But with this same logic, Wordle can be addictive because of a theory of Scarcity. The idea is that if something is in limited supply, people want it even more. 

  So whether Wordle is addictive or not is up to you.◾️

 • 22 Apr 2022 2:18 PM | Anonymous

  During the early Covid pandemic, faced with the demand for face masks, Alkesh Shah helped the IIT alumni organization, IIT AGNE, procure 12 printers that were used to print hundreds of masks for frontline workers using the services of Bobby Whitcomb at Excelsior Comics. Now, with these printers in hand, IIT AGNE was looking to use them to introduce young students to CAD and 3D printing and to spark an interest in STEM careers. With the newly expanded ISW India Center fully operational, ISW offered their site as well as volunteer members time to assist with a pilot workshop.

  Vivek Badami, from IIT AGNE, helped conceptualize the workshop and its curriculum. IIT AGNE enlisted the services of Bobby, a 3D printing guru, to run a train the trainer workshop to bring a group of 10 ISW and IIT AGNE volunteers trainers up to speed on the software and the 3D printers being used.  

  The pilot student 3d printing workshop was held on two consecutive weekends of March 26 & 27 and April 2nd & 3rd with six eager students ranging from Grade 6 to Grade 10. The students were introduced to an online CAD program, TinkerCAD, and very quickly were printing their first assignment on the six 3D printers in the room.

  After the first class, things progressed very quickly. Students were encouraged to find pieces they liked from online repositories like Thingverse and to modify them with the CAD tools. Soon they were creating interesting objects ranging from chess pieces, dragons, and creative mutant combinations. Students learned how to create and modify objects in CAD. They quickly learned from trial and error about the dos and don’ts of 3D printing. The students were even treated to an online presentation and conversation with Jeremy Simon, founder of 3D Universe and Enable, a collective that donates 3D printed prosthetic hands to underserved communities.

  Roopesh Mathur from IIT AGNE and Ashish Cowlagi from ISW provided overall instruction and were supported over the four days by Bala Balasubramanian, IP Singh and Kapeel Krishan from IIT AGNE and Anthony Thinager and Ramendra Chauhan from ISW. The workshop was offered under the ISW University umbrella and organized by Shiamin Melville, its chair. Word of the workshop was shared with the ISW Cultural & Language School students by School Director, Ruchi Chauhan.

  Now with the basics under their belt and with heightened interest in the technology, ISW and IIT AGNE will be holding two follow up classes. A beginner’s class for students as young as Grade 1 which will be co-taught by some of the students who graduated from the 3D printing workshop, and an Advanced class for students who have a basic familiarity with CAD and 3D printing. These will be offered on April 30th and May 1st from 9 am to 1 pm at the ISW India Center in Shrewsbury. More info at the ISW Website

  Students with their final 3D printed projects, From L to R:  

 • 22 Apr 2022 2:17 PM | Anonymous

  Are you planning to pursue a career in youth development or teaching and looking for an exciting, hands-on experience working directly with youth to support learning and enrichment?  Are you interested in helping an out-of-school time organization expand its capacity to serve youth? Worcester Education Collaborative (WEC) seeks undergraduate and/or graduate students to apply for its Hanover Fellowship.Fellows will serve approximately 220 hours total for total compensation of $3,300. over the summer,  while acquiring valuable skills, mentoring  and education. 

  https://www.wecollaborative.org/wecblog/hanover-fellowship-2022

 • 16 Apr 2022 11:15 PM | Anonymous

  ISW Member Sharad Mehta is Chair of the Committee of the Environment at the Westborough Rotary Club. The Club in partnership with Sustainable Westborough is cosponsoring the Westborough Energy Fair 2022 at the Mill Pond School on April 30th from 1:00 - 5:00 PM. It includes a Seminar with domain experts from fields of renewable energy, high efficiency building heating and cooling, EV charging and other energy related topics. An exhibition with over 35 vendors and student displays on related topics will also be on concurrently. More information can be found on the event page on Facebook, Instagram and the Sustainable Westborough Site.

  Westborough Energy Fair 2022 

  Speakers and Topics
  Time Speaker Organization Topic
  1:00 Hallie Pellish and Michelle Hung Westborough High School Environmental Club A Student’s Perspective on Climate Change
  1:30 Pete Dunbeck Sustainable Westborough Westborough’s Journey to Net Zero in 2050
  2:00 Caitlin Osepchuk HMFH Architects The First Net Positive Energy School in Massachusetts - Fales Elementary School
  2:30 Bob Zogg Heat Smart Alliance Green Heating and Cooling for Your Home
  3:00 Mark Durrenberger New England Clean Energy Solar Electric: How it Works and What's in it for You
  3:30 Natascha Finnerty/ Kai Haskins Nashoba Valley Climate Coalition/Endless Energy Experience of a Reluctant Converter – a Personal Heat Pump Case Study
  4:00 Chris Coy National Grid Clean Transportation Review
  4:30 Dave Gibbons National Grid Overview of Current MassSave Programs


  For more info contact: Sharad Mehta Chair, Committee Of The Environment, Westborough Rotary Club

 • 11 Apr 2022 4:03 PM | Anonymous

  प्रकृति

  लीशा गुप्ता 


  प्रकृति हर जगह 

  जहाँ भी तुम जाओ वहाँ वहाँ। 

  इधर-उधर इतने रंग 

  आगे बढ़ो  - पास आओ 

  देखो  कितने अच्छे लगते हैं एक संग। 

  एक दिन जब बारिश हो 

  फूल, पौधे भी खुश हों। 

  ऊपर देखो तो चमकते तारे 

  नीचे देखो तो हमारी धरती माता। 

  प्रकृति हर जगह 

  जहाँ भी तुम जाओ वहाँ वहाँ।

  Nature

  Nature is everywhere

  wherever you go its always there

  colors everywhere you look

  move forward - come closer

  Look at how good they look together

  When it rains one day

  flowers and plants will burst with joy

  When you look up you see sparkling stars

  When you look down you see mother earth

  Nature is everywhere

  Wherever you go its always there

  Leisha Gupta is a freshman at Westborough High School. She graduated from ISW Cultural and Language School last year. She is currently volunteering as a student teacher and works with Hindi K2 students.

  (Photo credit:  https://wallpapersafari.com/nature-wallpaper-hd/ )


 • 25 Mar 2022 11:22 PM | Anonymous

  "पहेली की खोज"

  अद्रिका सिंह


  ध्यान दीजिए: 

  उलझे हुए शब्द के अक्षरों को इधर-उधर करके सही से दूसरे टेबल में एक-एक करके लिखिए। 

  जब आपने सारे उलझे हुए शब्द सही से लिख लिए, तो फिर आप उन्हीं शब्द के पहले अक्षर को छांटिए। पहेली के शब्द को जानने के लिए, हर शब्द के प्रथम अक्षर (और मात्रा*) को लिखिए। 

  कुछ अक्षरों के साथ आपको मात्रा को भी शामिल कर के पहेली को सुलझाना पड़ेगा। अगर यह परिस्थिति होगी, तो आपको * से सूचित किया जायेगा।


  १.* 

  ब्बा

  रा

  गु


  उत्तर नीचे टेबल में लिखिए:

          

  २.* 

  ही

  ला

  वा


  उत्तर नीचे  टेबल में लिखिए: 

                

  ३. 


  उत्तर नीचे  टेबल में लिखिए:

             

  ४.* 

  जा


  उत्तर नीचे  टेबल में लिखिए:

             

  *  

  स् 

  ना 

  मु 

  रा

  कु


  उत्तर नीचे टेबल में लिखिए:

                

  ६.*  

  त्रि

  रा

     

  उत्तर नीचे टेबल में लिखिए:

             

  पहेली: 

  वो क्या है जो फूल है और एक फल भी, दिखने में काफी छोटा,

  लेकिन,जो जीभ को खूब भाता,

  और आखिर में, मुंह के अंदर पहुंच जाता।


  उत्तर:


  १. गुब्बारा

  गु

  ब्बा

  रा


  २. लापरवाही

  ला

  वा

  ही


  ३. बचपन 


  ४. जानवर

  जा


  ५. मुस्कुराना

  मु

  स्

  कु

  रा

  ना


  ६. नवरात्रि

  रा

  त्रि


 • 13 Mar 2022 2:27 PM | Anonymous


 • 28 Feb 2022 2:47 PM | Anonymous

  अनमोल उपहार 

   अद्रिका सिंह

  Adrika Singh, Grade 8 Shrewsbury & ISW Hindi 4 student

    

            अजय आठवीं कक्षा का विद्यार्थी था और बहुत मेहनती लड़का था। वह अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित रहता था और उसका अधीरता से प्रतीक्षा करता था क्योंकि हर बच्चे की तरह यह उसके लिए एक विशेष दिन होता था। 

  कल अजय का जन्मदिन था। वह प्रसन्नता से खिल रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों, सहपाठियों, और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। अजय के जन्मदिन पर उसके चाचा और चाची उसके घर उपहार ले कर आए और साथ ही साथ उसे आशीर्वाद भी दिए। शाम से ही अतिथियों का आना-जाना लगा हुआ था। भोजन, मधुर संगीत, और खेलों का बहुत अच्छा प्रबंध हुआ था और सब इनका आनंद ले रहे थे। अजय के साथ सब ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया। फिर सब अतिथियों ने अजय और उसके परिवार से विदा ली और वे अपने घर को चले गए। 

    मेहमानों के जाने के बाद अजय बड़े उत्साह के साथ अपने उपहार खोलने लगा। उसे नए कपड़े, खिलौने और चमचमाती घड़ी जैसी चीज़े मिली। एक-एक करके उसने अपने सारे उपहार खोले और उसी के बीच उसने देखा कि एक साधारण पैकिंग में लिपटा हुआ छोटा सा उपहार था। उसे देखकर अजय को  लगा कि यह कोई सस्ता उपहार है। उसने अपनी  माँ से कहा, "मम्मी, आपको यह उपहार खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मामूली सी वस्तु होगी, इसे छोड़ दो।"  माँ ने उसे समझाया कि उपहार देने वाले की आपके प्रति भावनाओं को व्यक्त करने का यह एक तरीका है और हमें इसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए, अपितु  इसके महत्व को समझना चाहिए। इतना कहकर अजय की माँ ने उपहार खोला। उपहार में एक अद्भुत किताब के साथ में हस्तनिर्मित जन्मदिन कार्ड और छोटा पत्र भी था। पत्र में लिखा था:

  " प्रिय अजय, 

     इस किताब में अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझकर अपने लक्ष्यों को

     लिखना। कड़ी मेहनत और लगन से तुम वह सब प्राप्त कर लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 

     तुम्हारा प्यारा दोस्त, 

     सक्षम।” 

  यह उपहार देखकर माँ  बहुत खुश हुई। उन्होंने अजय से सक्षम के बारे में पूछा तो उसने बताया," सक्षम मेरी कक्षा का होशियार और समझदार लड़का है। मैं पहले उसका दोस्त था, लेकिन मैं अब उस से बात नहीं करता क्योंकि मैंने उस से दोस्ती तोड़ ली जब मुझे पता चला कि वह गरीब है।" इतना बोलकर अजय चुप हो गया परन्तु माँ उसकी बात सुनकर दुखी हुई। फिर माँ ने उसे प्यार से समझाया, "देखो बेटा, रोहन- जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो, उसने तो न्यौता देने के बाद भी तुम्हारी पार्टी में आने का नहीं सोचा। उस ने केवल नौकर के हाथों एक महँगा सा उपहार भिजवा दिया। दूसरी ओर, सक्षम ने तुम्हारा जन्मदिन याद रखा। यद्यपि तुम ने उस से दोस्ती तोड़ दी, फिर भी तुम्हें जन्मदिन की बधाई और एक खास उपहार देने के लिए वह स्वयं आया। वह चाहता तो पार्टी में आनंद लेने के लिए रुक सकता था परन्तु उस ने ऐसा नहीं किया। शालीनता से यह उपहार देकर वह चला गया क्योंकि वह तुम्हें सच्चे मन से अपना दोस्त मानता है।  बेटा, ऐसे मित्र बहुत विशेष होते हैं और हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए और उन से हमेशा मित्रता निभानी चाहिए।” 

   माँ की बात सुन कर अजय समझ गया कि मित्रता किसी की आर्थिक दशा को देखकर नहीं अपितु उसके चरित्र को देख कर करनी चाहिए और किसी उपहार या भाव से देखना चाहिए। अगले दिन वह सक्षम से कक्षा में मिला और उसे गले लगा कर अनमोल उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया। वह खुश था कि इस जन्मदिन उसे उपहारों के साथ एक अनोखा और सच्चा  मित्र भी मिला।

  A studious boy in 8th grade named Ajay, was excitedly waiting for his birthday that was coming around the corner. In the evening of his birthday, all the invited guests along with his friends and relatives came to celebrate Ajay's birthday. After the guests wished Ajay goodbye, Ajay's eagerness tempted him to open up the heap of gifts piled up in which he found a small, delicately wrapped package. As Ajay's mom reached out to open the beautiful package, Ajay told his mom to leave it because it seemed to be looking very cheap. However, realizing why Ajay might have thought that, Ajay's mom explained the true importance and meaning of gifts which lies in the heartwarming emotion the giver presents to the person he is giving the gift. After saying that, Ajay's mom found a gorgeous notebook journal and a decorative handwritten birthday in which Saksham wrote how Ajay can write his strengths and weaknesses so he can focus on his goals for a brighter future. Ajay's mom was heartfelt by the lovely message Saksham had written and delivered at their doorstep which she compared to Rohan who did not consider the invitation and just sent a gift box through his maid. Ajay's mom urges Ajay to appreciate his friendship and stay with it.

 • 17 Jan 2022 4:21 PM | Anonymous

  by  Ayan Mishra, Grade 6

  Hello everybody. Wishing everyone a very Happy New Year!!

  My name is Ayan Mishra, and today I am going to talk about a topic near and dear to our hearts, Christmas.

  1. What is Christmas and why is it celebrated?
  2. Who was Santa Claus?
  3. My favorite part of Christmas :-) 

  Before I go on to my first point, I have a question for you. What do elves learn at school? The elf-abet

  Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ. Christians all around the world celebrate Christmas in different ways. For example, in Sweden people have a huge parade following someone with a crown of candles. They wear long white robes and sing hymns from their Bible. In America, people put up their Christmas trees after Thanksgiving, and decorate their houses with lights in their front yard. The shops, malls, restaurants, etc. all are decorated and you can feel the holiday cheer everywhere. On Christmas Eve, Christians go to church late at night to pray and sing carols. On Christmas day, they invite family and friends for a lavish feast and enjoy the holiday.

  Moving on to the next point, Santa Claus was a real person, Saint Nicholas. He wasn’t what we think of him today. He did not wear a red suit and live in the North Pole. Saint Nicholas was a bishop who discovered the joy of giving. At night he went to houses and gave gifts to people. Saint Nick wasn’t just fun and games, he only gave good kids gifts and he gave bad kids a lump of coal, sticks or stones. That’s how the legend of Santa Claus started and even lives today. Kids keep cookies, milk and a carrot for Santa Claus and his reindeer, believing he would eat them and leave presents.

  Coming to my last point now, my favorite part of Christmas is, waking up in the morning and running to see the presents under the Christmas tree and in my stockings on the fireplace. The best moment is when I get to unwrap my presents and find some surprises as well. This year, when I came down the stairs, I saw a lot of gifts by our Christmas tree and the stockings. I hope you all got lots of presents too. To my surprise, I got an iPad as a Christmas present from my parents and quite a few other things like Legos, puzzles etc. from my cousins. I enjoyed un-wrapping them with my cousins over a Zoom call.  I have also celebrated two Christmas mornings in India as well with my grandparents, where my gifts doubled in number! Let’s not forget, some other kids are not as fortunate as me, and do not receive gifts on Christmas. Being a part of Indian Society of Worcester and volunteering with them, I love what they do for these kids. Volunteers donate presents to be put under a Giving Tree which is put in the community center. ISW also celebrates Christmas where anyone can come and get a present. I LOVE being a part of this wonderful community!

  What did we learn about today? Today, you read about; What is Christmas and why is it celebrated, who was Santa Claus and my favorite part of Christmas.

  Hope you had a Merry Christmas and received many gifts! Thank you for reading!

 • 20 Dec 2021 7:39 PM | Anonymous

  ISW Professional and Entrepreneurial Network (PEN) held one of its most popular events on Saturday, December 18th. The topic was Launching your own small business – Journey from basement to market” moderated by Kelly Mittal, co-chair of the ISW PEN initiative. The room had a very participative and captive audience as Margie introduced EforAll - a non-profit organization that enables underrepresented individuals successfully start their own businesses - as exemplified by two graduates of the program on the panel, Charles Luster founder of 2GetherWeEat and Pooja and Vishal Suchde, founders of Namaste Woo at the Worcester Public Market and Urban Spice World.  

  Their journeys were very inspiring and quite revealing of the commitments that one must make in order to start and get a business off the ground in this competitive market. Check out the live video streamed on our FB site here.

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 

©2020 India Society of Worcester, Massachusetts - All Right Reserved. Contact Us      Privacy Policy

Powered by Wild Apricot Membership Software